"Umožněte sobě i příštím generacím získat přístup k bezpečnější a efektivnější léčbě."


"Umožněte sobě i příštím generacím získat přístup k bezpečnější a efektivnější léčbě."

Aktuální klinická hodnocení
Informace pro úcastníky
Přihlášení
Terapeutické oblasti

CCBR Klinický výzkum je vědecká společnost zabývající se prováděním klinických studií, která se více než dvě desetiletí podílí na vývoji nových léků na různá onemocnění. S výzkumnými centry z celého světa, jsme se z male dánské firmy stali jednou z největších světových organizací v této oblasti.

 

Díky lidem, jež se léta dobrovolně účastnili klinických studií, přispíváme ke schválení nových a dokonalejších léků na širokou škálu onemocnění. Tyto léky nyní zlepšují kvalitu života tisíců lidí na celém světě.
 

Where science meets service