722InformaceCms/Informace6344true0false0false40000-00-00 00:00:000000-00-00 00:00:00634false1true724Informace pro účastníky Cms/Informace/Informace-pro-ucastniky722636676true0false0false40000-00-00 00:00:000000-00-00 00:00:00636false1true733Jakým způsobem jsem chráněn?Cms/Informace/Informace-pro-ucastniky/Jakym-zpusobem-jsem-chranen724645685true0false0false40000-00-00 00:00:000000-00-00 00:00:00645false1true
Informace

Jakým způsobem jsem chráněn?

Dříve než začne klinické testování, všichni účastníci jsou vyzváni k podpisu informovanému souhlasu. Slouží pro Vaši ochranu a  vyplývá z něj, že bez Vašeho souhlasu nesmí být nic konáno.

Informovaný souhlas znamená, že Vám zdravotní specialista studii podrobně vysvětlí. Popíše Vám, jak bude testování dlouho probíhat, možné vedlejší účinky, Vaše práva ze studie vystoupit a kdy je studie považována za ukončenou.

Až významu a rozsahu studie zcela porozumíte, teprve tehdy se rozhodněte, zda budete pokračovat a podepíšete souhlas. Nezapomeňte však, že stále máte právo říci ne. Dokonce, i když podepíšete souhlas, můžete kdykoli od svého souhlasu odstoupit bez udání důvodů. Vaše rozhodnutí neovlivní dosavadní průběh léčby jakéhokoliv onemocnění.
Jakmile je studie dokončena, máte právo znát, zda jste byli léčeni aktivním lékem nebo jen placebem. Vezměte ale prosím na vědomí, že  může trvat nějakou dobu, než bude studie kompletně hotova.