722InformaceCms/Informace6344true 00false40000-00-00 00:00:000000-00-00 00:00:00 634false1724Informace pro účastníky Cms/Informace/Informace-pro-ucastniky722636676true 00false40000-00-00 00:00:000000-00-00 00:00:00 636false1728Kdo se může klinických zkoušek účastnit?Cms/Informace/Informace-pro-ucastniky/Kdo-se-muze-klinickych-zkousek-ucastnit724640680true 00false40000-00-00 00:00:000000-00-00 00:00:00 640false1
Informace

Kdo se může klinických zkoušek účastnit?

V klinických studiích je nový lék testován na odlišném počtu lidí, jelikož lidé jsou individuální a proto na léčbu reagují rozdílně. V každé klinické studii, vědci stanovují kritéria jako je věk, pohlaví, stupeň konkrétního onemocnění, dřívější léčbu a zdravotní stav, který určuje, zda se můžete studie zúčastnit, nebo ne. Požadavek  účasti na studii se může lišit dle předmětu studie. Některé studie hledají účastníky, kteří trpí konkrétním onemocněním, jež bude předmětem výzkumu, zatímco jiné studie hledají zdravé účastníky.