722InformaceCms/Informace6344true0false0false40000-00-00 00:00:000000-00-00 00:00:00634false1true724Informace pro účastníky Cms/Informace/Informace-pro-ucastniky722636676true0false0false40000-00-00 00:00:000000-00-00 00:00:00636false1true726Proč se provádí klinické studie?Cms/Informace/Informace-pro-ucastniky/Proc-se-provadi-klinicke-studie724638678true0false0false40000-00-00 00:00:000000-00-00 00:00:00638false1true
Informace

Proč se provádí klinické studie?

Důvodem vzniku klinických studií byla snaha odpovědět na určité zdravotni otázky dříve, než je lék uveden na trh.  Investigativní medicína zahrnuje nejen nově vzniklé léky, ale také léky, které již na trhu existují. Klinické studie jsou prováděný z několika důvodů. Jeden z nich je srovnání  již existující léčby s novým lékem a určit,  který je lepší. V jiných případech zkoumají klinické studie známý lék, který je  již uveden na trhu a testují způsob, jak učinit léčbu účinnější, snadnější k užití nebo redukování vedlejších účinků. Příležitostně, jsou klinické studie prováděny také na populaci, která  léčbu daným lékem dosud nepodstoupila a je hledán způsob jak tuto léčbu u těcho lidí využít.