722InformaceCms/Informace6344true0false0false40000-00-00 00:00:000000-00-00 00:00:00634false1true735Terapeutické oblasti Cms/Informace/Terapeuticke-oblasti722647687true0false0false40000-00-00 00:00:000000-00-00 00:00:00647false1true743Respirační onemocněníCms/Informace/Terapeuticke-oblasti/Respiracni-onemocneni735655695true0false0false40000-00-00 00:00:000000-00-00 00:00:00655false1true
Informace

Respirační onemocnění


Co je to respirační onemocnění?

Respirační onemocnění, nazývána také jako plícní onemocnění, jsou jedny z nejčastějších onemocnění. Tímto onemocněním trpí celosvětově milióny lidí. Nejčastěji souvisí plícní onemocnění s kouřením, záněty a genetikou.

Plíce jsou součástí komplexního aparátu, rozpínající se a uvolňující se 20 000 krát za den, aby přivedly do těla kyslík a vyloučily oxid uhličitý. Dýchací systém je rozdělen do 3 částí : trachea (průdušnice), která se větví  do průdušek, a ty se dale větví na stále menší a menší  trubičky prostupující skrze celé plíce až k plicním sklípkům, nazývaným alveoli. Existuje mnoho různých druhů plícních onemocnění, která se vyskytují v různých částech dýchacích cest, nejběžnějšími onemocněními jsou tato:

Astma
Pokud člověk trpí astmatem, jsou jeho dýchací cesty trvale zanícené, což může vést až ke křečím,  způsobovat sípání a zkrácování dechu. Spouštěčem astmatu mouhou být alergie, infekce atd.

Rozedma plic
Rozedma plic je  postižení plic, které umožní, aby byl vzduchu ”uvězněn” v plících. To způsobuje pacientům problémy při výdechu. Nejčastěji je Rozedma plic způsobena tabákovým kouřem a dlouhodobým pobytem ve zněčištěnému ovzduší.

Cystická fibróza
Cystická fibróza je chronické, geneticky podmíněné (dědičné) onemocnění, spočívající v tom, že se průdušky špatně  čistí od hlenu.  Hlen se hromadí a následkem jsou  opakované záněty plic.

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)
Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je onemocnění plic. Je to stav, při kterém nejsou plíce schopny normálního vydechování, což způsobuje problémy s dýcháním. CHOPN je způsobena škodlivými částečkami nebo plynem, nejčastěji z tabákového kouření, jenž spouští abnormální zánětlivou reakci v plících. 
 
Plícní karcinom
Plícní karcinom se může rozvinout v jakékoliv části plic. Je několik odlišných typů karcinomu ”malobuněčný karcinom” a ”nemalobuněčný karcinom”. Druh karcinomu je určen lokací a rozšířením, stejně tak, jako jeho léčba. Plícní karcinom je nejčastěji způsoben kouřením tabákových výrobků a dlouhodobým vystavením se znečištěnému ovzduší. 

Pokud trpíte onemocněním a chcete vědět vice o účasti v klinických hodoceních, vyplňte, prosím,  přiložený fornulář. Sdělíme Vám  bližší informace.